Distrikt Måløv

Klubber

Hvornår kan mit barn starte i klub?
I Ballerup Kommune skifter børnene fra pasningsinstitution (BFO) til klub i maj måned, når de går i 3. klasse.

Kontakt klubberne for indmeldse.

Fritidsklubberne er for børn op til 14 år, herefter kan de unge gå i ungdomsklub til de fylder 18 år. Byggelegepladserne er for børn op til 16 år.

Klubberne og byggelegepladserne er samlingssteder for børnene efter skoletid. Her mødes børnene med kammeraterne, eller de lærer nye venner at kende, når de deltager i klubbernes og byggelegepladsernes mange forskellige aktiviteter.

I Ballerup Kommunes klubber og byggelegepladser lægges der vægt på, at fritiden skal være tryg og sjov, men også udfordrende og udviklende. Vi har fokus på det enkelte barns men også gruppernes trivsel og udvikling. Vi arbejder på at skabe et miljø blandt børnene, der er præget af rummelighed og respektfuldhed og hvor ingen udsættes for mobning.

Hvor ligger der klubber i Ballerup Kommune?
Ballerup Kommune er delt op i 4 klubdistrikter:

 • Klub Ballerup Nord (Skovvejens Skole)
 • Klub Ballerup Syd (Baltorpskolen og Hedegårdsskolen)
 • Klub Skovlunde (Skovlunde Skole)
 • Klub Måløv (Måløvhøj Skole)

Hver klub består af flere geografisk forskellige afdelinger. Der er i Ballerup Kommune pladsgaranti i den enkelte klub men ikke i den enkelte afdeling. 

Vision for klubben

Ballerup Kommune har en vision for klubområdet, der hedder 'Klub for alle'.

Du kan læse visionen her på siden eller i folderen Klub for Alle

 

Klub for alle - Fællesskab, faglighed og frirum

Visionens målsætninger

 • Læring, udvikling og trivsel i fællesskaber.
 • Ledelse og medarbejdere arbejder visionært og nyskabende
 • Et fleksibelt og udviklingsorienteret klubområde

 

Ledelse og medarbejdere arbejder visionært og nyskabende
Grundlaget for udvikling af klubben er ledelsens evne til at bane vejen for nytænkning og fleksible løsninger, så klubben kan tilpasses børnenes og de unges udvikling. Det stiller krav til, at alle medarbejdere arbejder professionelt med den pædagogiske planlægning og det relationelle arbejde.

Det betyder, at klubben er kendetegnet ved:

En ledelse som:

 • er visionær og handlekraftig
 • sikrer rammer for, at kerneopgaven løses optimalt
 • sikrer frugtbart samarbejde med skolen
 • er tydeligt tilstede i klubben og er guidende rollemodel for den pædagogiske praksis

Fagligt kvalificerede medarbejdere som:

 • er gode relationsskabere og har børn og unges tillid
 • har et godt netværk i lokalområdet og kan formidle kontakter til det øvrige fritidsliv
 • kan skabe fællesskaber gennem inddragende aktiviteter
 • kan guide og vejlede i forhold til uddannelse, venskaber og kæresteforhold mv.
 • medvirker til at skabe ansvarlige børn og unge gennem inkluderende processer.
 • arbejder forebyggende i forhold til misbrug og kriminalitet
 • er gode og troværdige rollemodeller for børn og unge
 • møder børn og unge med Respekt, Inddragelse og Overblik.

 

Et fleksibelt og udviklingsorienteret klubområde
I Ballerup Kommune har klubberne en vigtig samfundsmæssig rolle, i og med at de medvirker til at udvikle børn og unge til socialt kompetente individer til gavn for resten af deres liv. Det betyder, at klubberne skaber frirum til, at børn og unge kan udvikle deres egne fællesskaber i et større klubfællesskab. Klubbernes arbejde tager udgangspunkt i målrettet pædagogisk planlægning og evaluering.

Et klubområde som:

 • er kendetegnet ved en høj grad af pædagogisk faglighed. Det betyder, at hverdagen er baseret på didaktisk planlægning med inddragelse af medlemmernes behov og interesser
 • inddrager forældre som samarbejdspartnere, når det er relevant
 • arbejder forebyggende og opsøgende – både socialt og kriminalpræventivt i samarbejde med skolen og ungerådgivningen
 • er baseret på demokratiske principper og agerer fleksibelt i tilrettelæggelsen af aktiviteter, der matcher børn og unges behov og interesser i og udenfor klubben
 • samarbejder med skolen, arbejder tværfagligt og bygger bro til foreninger, erhvervsliv og ungdomsuddannelser. Klubbernes vejledning bidrager til, at de unge søger ind på en ungdomsuddannelse
 • arbejder med kulturformidling i et varieret perspektiv, så de unge forlader klubben med en bred dannelse.
 • er et naturligt samlingspunkt for lokalområdets børn og unge og dermed har en afgørende rolle i den sociale, kulturelle og etniske inklusion
 • er aktivt bidragende til at lave en ny og anderledes skoledag med fokus på læring, udvikling og trivsel.

 

Læring, udvikling og trivsel i fællesskaber
Igennem klublivet skiftes børnelivet ud med ungdomslivet, og klubben er et sted, hvor ungdomslivet kan spejles i voksne rollemodeller. Spejlingen sker i respektfuld dialog med voksne i øjenhøjde, der sætter rammen om demokratiske processer, hvor børnene og de unges stemmer er med til at påvirke og skabe livet i klubben.

Fællesskaber:

 • I klubben er fællesskabet omdrejningspunktet for aktiviteter og børn og unges alsidige dannelse og udvikling.
 • I fællesskabet møder børn og unge mennesker med andre perspektiver og indstillinger, som er med til at udvikle deres syn på verden.
 • Fællesskaberne giver mulighed for, at børn og unge kan mødes med hinanden og dyrke interesser og venskaber på tværs af skoleklasser, lokalområdet mm.
 • I fællesskaberne lærer børn og unge, at egne handlinger har indflydelse på, hvordan relationer og fællesskaber udvikler sig – det gælder også i digitale fællesskaber.

Kompetencer:

 • Børn og unge udvikler ansvaret for eget liv og egne handlinger
 • Børn og unge udvikler demokratisk forståelse og dannelse
 • I mødet med andre børn og unge udvikles nye sociale kompetencer
 • Børn og unge udfordrer sig selv og egne holdninger i mødet med andre børn og unge og professionelle voksne
 • Børn og unge får mulighed for en sund livsstil med sund kost og daglig bevægelse
 • Blandt klubbens mange aktiviteter har børn og unge mulighed for at gå på opdagelse i og udfordre deres kreativitet
 • Børn og unge udvikler tolerance og forståelse for hinanden
 • Børn og unge udvikler digital dannelse og evnen til at begå sig hensigtsmæssigt i digitale fællesskaber.